Skip to main content
search

Bezoek en contact

Boerderij Wellen
Lungendonk 14
5715 PA  Lierop
Openingstijden: zomer 10.00-20.00 winter 10.00-16.00 uur

Over het bedrijf

De familie Wellen heeft een vleesvarkenshouderij volgens het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dat betekent dat de dieren hier meer licht, ruimte en speelgoed krijgen dan wettelijk is vereist. De familie Wellen wekt zelf elektriciteit op én gebruikt reststromen uit de voedingsindustrie om zelf voer voor de varkens te maken. Dat maakt deze varkenshouderij een duurzame en diervriendelijke veehouderij. De boerderij van de familie Wellen is één van de vele manieren waarop veehouders varkens houden.

Een kijkje op de boerderij

In de zichtstal van de familie Driessen is iedereen welkom om naar de varkens te komen kijken. Dat kan elke dag en zonder afspraak. Vanuit de zichtstal zie je varkens opgroeien. Jonge biggen komen op dit bedrijf als ze tien weken oud zijn en 25 kilo wegen. Ze zijn dan helemaal zelfstandig en kunnen goed leven zonder moeder. De varkens blijven vier maanden op deze boerderij. In die tijd groeien ze uit tot slachtrijpe varkens van 120 kilo. De varkens hebben dan de ideale leeftijd om verwerkt te worden tot vlees.

Duurzaamheid en dierwelzijn

De varkens leven in deze stal volgens het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Door extra faciliteiten als daglicht, ruimte en (eetbaar) speelgoed, kunnen wroeten, luieren en samen spelen. Het hoort bij hun natuurlijke gedrag. Driemaal per dag krijgen de varkens een portie uitgebalanceerd voer. Het bevat alle vitaminen, mineralen en energie om varkens vitaal te houden en verantwoord te laten groeien. Het voer stelt de familie Wellen zelf samen door bijvoorbeeld frietschillen en resten uit de bier- en zuivelfabriek te mengen met krachtvoer. Hergebruik van reststromen uit de voedingsindustrie is lekker duurzaam.

Energie voor 1800 huishoudens

De familie Wellen wekt zelf elektriciteit en warmte op door vergisting van de mest van hun varkens m.b.v. een biogasinstallatie.

Een klein gedeelte van de elektriciteit gebruiken zij zelf voor het bedrijf en de woning. Het overgrootste deel van de elektriciteit wordt verkocht aan de energiemaatschappij, waardoor 1800 huishoudens kunnen worden voorzien van ‘groene stroom’.

De vrijgekomen warmte bij de productie van elektriciteit wordt gebruikt in de stallen en de woning, in een houtdrogerij, maar vooral om de mest die overblijft na vergisting te verhitten, zodat evt. kiemen gedood worden. Op deze wijze wordt de ‘vergistte mest’ exportwaardig.

Duitse akkerbouwers zijn erg blij met deze mest, waarmee ze hun granen en groenten goed kunnen laten groeien.

Het bedrijf van de familie Wellen heeft duidelijk een duurzame plaats in de kringloop van voedsel- en energieproductie.

‘Iedereen is welkom om een kijkje te nemen’

Op het erf van de familie Wellen staan informatie borden die uitleg geven over dit bedrijf en over de Nederlandse varkenshouderij. Iedereen is er welkom om een kijkje te nemen bij de varkens.

Close Menu