Het antibioticumgebruik is sinds 2009 sterk gedaald

De varkenshouderij zorgt voor ruim 50.000 banen

De varkens zitten al jaren onder het fosfaatplafond

Zeventig procent van het vlees blijft op de Europese markt

De ammoniakuitstoot is nog maar een fractie van de uitstoot in 1990