De varkenshouderij zorgt voor ruim 50.000 banen

De varkens zitten al jaren onder het fosfaatplafond

Zeventig procent van het vlees blijft op de Europese markt