Skip to main content
search

Bezoek en contact

Abdijwinkel Lilbosch
Pepinusbrug 6a
6102 RJ Echt
+31 (0)475-333189

abdijwinkel@abdij-lilbosch.nl
www.abdij-lilbosch.nl

Livar

Kloostervarkens

Ons landbouwbedrijf omvat vanouds ook een varkenshouderij. In de loop der jaren bleek het steeds moeilijker binnen onze kleinschalige en monastieke opzet voldoende rendement te behalen.

In 2000 diende zich de mogelijkheid aan om te gaan samenwerken met Livar (Limburgs Varken), een toen pas opgerichte onderneming van enkele Limburgse varkenshouders die onderscheidend varkensvlees met een toegevoegde waarde en een unieke smaak wilden produceren en vermarkten. Met volledig behoud van ons concept en onze waarden is onze varkenshouderij toen verbonden met Livar, die er professionele verwaarding en marketing aan toevoegde. Aldus ontstond het unieke Livar kloostervarken. Mede omdat de samenwerking vanuit Livar steeds zeer zorgvuldig is opgepakt, is de Abdij vanaf 2007 aandeelhouder van Livar geworden. Binnen het Bestuur van Livar waakt de Abdij over de ethische en maatschappelijke integriteit van Livar.

Onze Abdij en Livar zoeken in goed overleg de juiste balans tussen respect voor dier en milieu, hoogwaardig varkensvlees met een unieke smaak, de menselijke maat en economisch rendement. Als één van deze aspecten in onbalans zou raken binnen het Livarconcept, doet dat afbreuk aan de duurzaamheid van het totale concept.

Een groeiende markt vroeg meer Livar kloostervarkens dan wij binnen onze kloostermuren op een verantwoorde manier konden en wilden grootbrengen.

Daarom worden ook op andere locaties – maar wel op dezelfde wijze – Livarvarkens gehouden, zonder daarbij ook maar enige afbreuk te doen aan de visie en de waarden waar de Abdij voor borg staat.

Vanaf de weg langs de abdij heeft men een vrije blik op een gedeelte van onze varkens in hun buitenverblijf.

Het samenspel van scharrelen en wroeten in een weelde van ruimte, unieke rassen en voeding met een melange van Limburgse granen maakt Livarvlees tot een bijzonder product, qua smaak sterk onderscheiden van andere soorten varkensvlees.

 

Openingstijden:

woensdag en donderdag: 13.30-16.30 uur
vrijdag en zaterdag: 10.00-12.00 uur  en 13.00-16.30 uur

Parkeergelegenheid bij de Abdijwinkel.

Van onze eigen abdij (onze specialiteiten!)

Livar
Close Menu