Skip to main content
search

Bezoek en contact

Wilbert Egelmeers
Park 7
Wanroij
Soort bedrijf: Duurzame varkensboerderij met brijvoer

wilbert@varkensbedrijfegelmeers.nl
https://www.boerderijeducatiesalland.nl/

Weekend van het varken

Duurzame varkensboerderij produceert zelf worst, voer en elektriciteit

Moderne varkenshouders willen graag laten zien dat het in deze tijd spannend maar ook leuk ondernemen is in de varkensboerderij. Daarom organiseert The Pig Story op 10 en 11 september een interessante open dag voor jong en oud bij varkenshouderijen in heel Nederland. In Wanroij stellen Wilbert, Math en Willem Egelmeers haar duurzame varkensboerderij open voor het publiek. De familie Egelmeers heeft een vleesvarkensbedrijf. Biggen van ongeveer 25 kilo laat ze in haar bedrijf opgroeien tot volwassen varkens. Varkens gezond en in topconditie houden is dé belangrijkste uitdaging van varkensboeren. De familie Egelmeers doet dat onder anderen door zelf hoogwaardig varkensvoer te maken uit reststromen uit de levensmiddelenindustrie. Onder andere te kleine, voorgebakken frietjes, oud brood en biergist uit de brouwerij, krijgen hierdoor een tweede leven. In de hightech brijvoerkeuken voegt de familie exact de juiste vitaminen, mineralen en voedingsstoffen toe om er gezonde voeding voor haar varkens van te maken. Wilbert, Math en Willem investeerden in 1000 zonnepanelen op het dak van hun varkensstal. Daarmee produceren ze voldoende elektriciteit voor hun eigen bedrijf én voor nog ongeveer 90 huishoudens in de regio. Een deel van de mest die de varkens produceren, gebruiken Wilbert, Math en Willem voor het verbouwen van suikerbieten en maïs. Een ander deel wordt gebruikt om groen gas uit te produceren dat wordt geleverd aan het Nederlandse gasnet. De luchtwasser waarmee hun stal is uitgerust, filtert geur, stof en ammoniak uit de stallucht. Daardoor veroorzaakt het varkensbedrijf geen overlast voor de omgeving. Het bedrijf van de familie Egelmeers in Wanroij is zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Daarvoor zorgt het ontwerp en de aanplanting van de stal. Het regenwater dat op de stal neerkomt wordt opgevangen in een natuurpoel die een leefgebied vormt voor planten, dieren en vogels. Varkens die op deze manier worden gehouden, produceren 30% tot 40% minder CO2 dan traditionele gehouden varkens. Sinds kort wordt het vlees van duurzame varkensboerderijen uit de regio van Wanroy verwerkt tot Eigezwijns worst dat regionaal verkrijgbaar is.

Close Menu