Skip to main content
search

Veel mensen vragen aan ons hoe het mogelijk is dat we NU een stal bouwen voor varkens?

Een hele terechte vraag, want veel mediaberichten gaan over de stikstofcrisis en vermindering van de veestapel. Allereerst bouwen we niet zomaar. Hier is een lang traject aan vooraf gegaan. Grofweg heeft het 5 jaar geduurd, voordat de huidige milieuvergunning (gaat via de gemeente) en de natuurbeschermingswetvergunning (gaat via de provincie) goedgekeurd waren. Dit is vrij snel. Pas dan kan je een financieringsaanvraag bij de bank indienen. Dat kan niet aan het einde van het jaar, want de bank wil de laatste financiële cijfers hebben. Vervolgens moeten we een analyse maken en deze met jou én intern bespreken. In het aller gunstigste geval duurt dat een halfjaar. Voor ons duurde het maar liefst 2 jaar door de vele vragen die ze steeds bedachten.

Op dit moment hebben we 250 zeugen en de bijbehorende biggen. Deze gaan als ze 10 weken oud zijn naar een vleesvarkensstal in de buurt. Daar worden ze verzorgt totdat ze het juiste gewicht hebben om afgeleverd te worden. Die stal huren we nu. Je begrijpt, dat wordt nooit goedkoper en voor hetzelfde bedrag kunnen we ook rente en aflossing betalen, maar dan wordt de stal van ons. Daarnaast hoeven de biggen niet meer op transport, maar kunnen ze zelf naar hun nieuwe verblijf lopen. Ook hebben we nu arbeid over en blijft het vreemd dat je je varkens laat verzorgen door een ander. Maar tja dat hoorde bij de voorwaarden om de stal te kunnen huren. Door de vleesvarkens straks bij huis te hebben, hebben wij een volwaardig gezinsbedrijf zonder personeel. En kunnen we de dieren blijven houden volgens het Beterlevenkeurmerk 1 ster van de Dierenbescherming. Hierbij is daglicht verplicht en hebben ze meer ruimte in vergelijking met de huidige Nederlandse wet- en regelgeving.

Geschreven door Ruth van der Haar.

Close Menu