Skip to main content
search

Manon Houben aan het woord naar aanleiding van de internationale dag van de dierenarts

Manon Houben is dierenarts en manager van de afdeling varken bij Royal GD. “Iedere laatste zaterdag van april is het de Internationale dag van de Dierenarts. Op deze dag vragen dierenartsen wereldwijd aandacht voor het belang van diergezondheid en dierwelzijn.”

Dierenartsen helpen varkenshouders om varkens gezond en vitaal te houden

Varkensdierenartsen leren tijdens hun opleiding alles over dieren, hun gedrag en gezondheid. Varkenshouders doen er tijdens hun werk alles aan om dieren gezond en vitaal te houden. De dierenarts is tegenwoordig vaak een vrouw. In de varkenshouderij staat zij of hij naast de veehouder als een gesprekspartner die helpt om de gezondheid en het gedrag van varkens zo gunstig mogelijk te beïnvloeden. Dierenartsen kijken heel goed naar de natuurlijke behoeftes van varkens en beoordelen of de dieren genoeg in staat zijn deze te uiten.”

Alle zintuigen gebruiken om te observeren

“Een varken wil van nature lekker wroeten, spelen, sociaal contact en een plek om heerlijk te rusten. Een dierenarts gebruikt al haar zintuigen om het gedrag, de gezondheid en het welzijn van varkens waar te nemen. Zij kijkt of de varkens levendig en mooi, glanzend roze van kleur zijn. Zij luistert naar de geluiden die varkens maken, voelt of de temperatuur en luchtvochtigheid in de stal in orde is en ruikt of er voldoende wordt geventileerd.

De varkenshouder is een belangrijke bron van informatie

“Een varkensdierenarts praat veel met de veehouder. De varkenshouder is een belangrijke bron van informatie. De dierenarts bestudeert daarnaast de cijfers over bijvoorbeeld voer, water, stalklimaat, groei en diergezondheid. Alle waarnemingen bespreekt de dierenarts met de varkenshouder en zijn personeel. Samen bedenken ze hoe de zorg voor de varkens de komende tijd het beste kan worden georganiseerd. Dat is een voortdurend proces waarbij steeds aan allerlei denkbeeldige knoppen wordt gedraaid.”

De dierenarts let ook goed op voedselveiligheid

“Naast aandacht voor de dieren en de belangen van de boer, heeft de varkensdierenarts ook een maatschappelijke functie. Als een poortwachter behartigt de dierenarts de belangen van de consument en de maatschappij door goed te letten op voedselveiligheid. Dat heeft alles te maken met het naleven van de wet- en regelgeving.”

GD ontwikkelt cijfers en aandachtspunten voor diergezondheid

“Samen met mijn team van gespecialiseerde varkensdierenartsen en onderzoekers kijken we bij GD over alle varkensbedrijven in Nederland heen. Voor de diergezondheidsmonitoring verzamelen we continu data via laboratoriumonderzoek van monsters die dierenartsen en varkenshouders insturen en via Veekijker, een gratis  telefonische helpdesk voor dierenartsen. Ook doen we secties op gestorven varkens. We kijken wat er gebeurt en denken steeds na over de ontwikkelingen die we zien. Elk kwartaal brengen we verslag uit aan de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), het ministerie van LNV en de dierenartsen. Bovendien geven we advies over de aanpak van nieuwe aandachtspunten.”

Nog meer laten zien wat we doen in de varkenshouderij

“In de afgelopen decennia is er in de varkenshouderij al veel bereikt. Een betere huisvesting voor de dieren, minder medicijngebruik en betere resultaten voor de veehouder. Voor de toekomst verwacht ik grotere bedrijven. We zullen nog meer kijken naar wat een varken nodig heeft. We gaan het varken nog meer centraal stellen. Georganiseerde gezondheidsprogramma’s blijven belangrijk. Ik verwacht dat de sector nog transparanter zal worden. Nog meer laten zien wat we doen en hoe we voor dieren zorgen. Met veel oog voor mens en maatschappij.”


Close Menu